Haptotherapie & Coaching in Woerden

Waar jouw gevoelsreis begint...

Haptotherapie Woerden

Haptotherapie


Haptotherapie is een mensgerichte therapievorm waarbij je (weer en/of beter) in contact komt met jouw gevoelens. Als haptotherapeut begeleidt ik je in het meer bewust worden van wat er allemaal te voelen is en wat je lichaam je allemaal verteld. Naarmate je jouw gevoelens beter leert kennen, wordt je bewuster van je eigen gedrag, je neigingen, de manier waarop je keuzes maakt, en wat goed voelt voor jou of juist niet. Zo ben je steeds beter in staat je grenzen te herkennen en deze te hanteren. Door meer inzicht te krijgen en meer onderscheid te kunnen aanbrengen in wat je denkt en voelt, ben je veelal in staat om keuzes te maken die je passen en waarbij jij je goed voelt. Je wordt steeds meer jezelf. Haptotherapie is er op gericht om inzichtelijk te krijgen wat jouw sterke eigenschappen en kwaliteiten zijn (waar ben je al goed in ontwikkeld?) en waar je graag nog een ontwikkeling in zou willen doormaken. Het gaat dus niet om iets "afleren", maar om bij leren: verder ontwikkelen.

Haptotherapie gaat over relaties. De relatie met jezelf, de relatie met de ander en de wijze waarop dat samenkomt. Ik+Jij=Wij. Maar hoe ziet dat er uit? En wat kom jij daarin tegen?


Indicaties voor haptotherapie


 • overbelasting, burn-out
 • negatief zelfbeeld, het gevoel er niet te mogen zijn
 • (sociale) angsten, onzekerheid, faalangst
 • je hebt moeite met de overgang naar een andere levensfase (bv. tiener naar student/volwassen)
 • zingevingsvragen en -problematiek
 • sombere gevoelens
 • omgaan met langdurige pijnklachten
 • je niet verbonden voelen met anderen, eenzaamheid
 • emotionele blokkades / verwerkingsproblemen / trauma’s
 • niet lekker in je vel zitten, onrust
 • moeite met het herkennen en uitdrukken van gevoelens of het niet durven uiten wat je voelt en vindt
 • stress- en spanningsklachten
 • verlies van vertrouwen in eigen functioneren
 • onverklaarde klachten
 • geen keuzes kunnen maken
 • denken en voelen werken niet optimaal samen
 • gedragsproblemen
 • rouw / verlies
 • problemen rond intimiteit en nabijheid
 • relationele problemen
 • hyperventilatie

Makkink | Prakijk voor Therapie & Coaching
Haptotherapie Woerden


De plek waar jouw gevoelsreis begint…