Veelgestelde vragen

Waar jouw gevoelsreis begint...

Haptotherapie Woerden

Veelgestelde vragen


Wat is haptonomie?

Haptonomie kun je vertalen als de leer van het menselijk gevoel en van het gevoelsleven. Het woord haptonomie komt voort uit:

  • Hapsis = tast, tastzin, gevoel, gevoelsleven
  • Nomos = regel, regels, regelmatigheden, wetten, wetmatigheden

Haptonomie houdt zich bezig met voelen, de balans tussen voelen en denken, en hieruit voortkomend het gedrag, het doen. Haptonomie gaat over menselijke relaties, hoe ga jij een ontmoeting aan met een ander? Kun je hierbij jezelf zijn? Ben je vooral gericht op de ander? Of juist op jezelf? Kun je SAMEN zijn met de ander? In de haptonomie word het lichaam gezien als drager van gevoelens, en als het geheugen voor zowel negatieve als positieve ervaringen in het leven. Wat je hebt ervaren in je leven is vaak terug te zien in houdingen, bewegingen, spanningen en gedragingen. Bijvoorbeeld op welke wijze ga je het contact met een ander aan?

Wat is het verschil tussen Haptonomie en Haptotherapie?

Haptonomie is de leer van het gevoelsleven. Een haptonoom is opgeleid om de haptonomie in te zetten binnen het beroep wat hij al uitoefent. In mijn geval is dit de fysiotherapie. Om haptonomie te kunnen toepassen dien je een basisopleiding af te ronden.

Haptotherapie is de therapeutische toepassing van de haptonomie. Een haptotherapeut heeft dan ook een volledige beroepsopleiding gevolgd. Haptotherapie is een therapievorm waarbij je (weer en/of beter) in contact komt met jouw gevoelens. De therapeut begeleid je in het meer bewust worden van wat er allemaal te voelen is en wat je lichaam je allemaal verteld. Naarmate je jouw gevoelens beter leert kennen, word je bewuster van je eigen gedrag, je neigingen, de manier waarop je keuzes maakt, en wat goed voelt voor jou of juist niet. Door meer inzicht te krijgen en meer onderscheid te kunnen aanbrengen in wat je denkt en voelt, ben je veelal in staat om keuzes te maken die je passen en waarbij jij je goed voelt. Je wordt steeds meer jezelf.
Haptotherapie is er op gericht op inzichtelijk te krijgen wat jouw sterke eigenschappen en kwaliteiten zijn. Waar ben je al goed in ontwikkeld? En waar zou je nog ontwikkeling in door willen maken? Het gaat dus niet om iets “afleren”, maar om bij leren, verder ontwikkelen.


Wat gebeurt er bij haptotherapie?

Binnen de haptonomie wordt gebruik gemaakt van het gesprek, aanraking en ervaringsgerichte oefeningen. Aanraking wordt gezien als de meest directe vorm van contact. Dit is een wezenlijk onderdeel van de begeleiding, uiteraard wordt een begeleidingsplan op maat gemaakt en gebeurt alles in overleg.


Is haptotherapie geschikt voor mij?

Mensen zoeken om uiteenlopende redenen begeleiding. Je kan last hebben van pijnklachten, spanningsklachten, vermoeidheidsklachten, sombere gevoelens, gewoon niet lekker in je vel zitten of te maken hebben met ingrijpende gebeurtenissen en zo zijn er nog veel meer voorbeelden.
Wanneer je tegen iets aan loopt in het leven en het lukt niet goed om daar mee om te gaan, kun je eigenlijk zeggen dat je daarin vastloopt. Vanuit de haptotherapie kijken we daarnaar vanuit de menselijke ontwikkeling.

Zodra wij onze plek innemen op de wereld doen wij ervaringen op, we voelen, zien, ruiken, proeven, horen. Alle indrukken die we opdoen hebben grote invloed op hoe wij naar de wereld kijken, wat wij normaal vinden, waar we ons comfortabel bij voelen. In onze omgeving, met name het ouderlijk gezin, wordt ons voorgedaan hoe je omgaat met situaties. Je kunt dit zien als een soort softwareprogramma’s. Wij leren al heel klein, hoe er op ons gereageerd word als wij ons op een bepaalde manier gedragen. Met sommige gedragingen hebben wij meer succes dan met andere. Sommige helpen ons om moeilijke situaties het hoofd te bieden, en zelfs om bedreigende situaties te overleven. Waar wij succes mee boeken, gaan we nogmaals toepassen, en als je iets hebt gevonden dat werkt, word je daar steeds beter in omdat het vaker doet.
Zo hebben wij allemaal te maken met automatische, onbewuste patronen. Om terug te komen op het vastlopen; wij lopen vast wanneer onze automatische, onbewuste patronen niet meer werken. Dit kan zich uiten op allerlei manieren.
Als wij bijvoorbeeld van jongs af aan geleerd hebben dat we “sterk” moeten zijn, onze emoties niet moeten laten zien, en vooral niet moeten zeuren maar doorgaan! Dan kan het zo zijn dat je gevoelens die er wel zijn, onderdrukt zonder dat je daar bewust van bent. Dit kan ervoor zorgen dat spanning zich opbouwt en uiteindelijk leidt tot klachten, die we moeilijk kunnen verklaren.
Haptotherapie kan door het gesprek, ervaringsgerichte oefeningen en gerichte aanraking, voelbaar maken wat er wel is, maar er eerder mogelijk “niet mocht zijn”. Wanneer je hier zicht op krijgt kun je andere ervaringen op doen, je automatische patronen leren herkennen en andere keuzemogelijkheden bijleren.
Dan bepaal jij hoe je reageert en wat je wel of niet wilt. Je grenzen worden voelbaar, en je wordt er vaardiger in om deze te hanteren. Je bent niet meer overgeleverd aan je onbewuste, automatische patronen, maar je bent bewust, en zit zelf met beide handen aan het stuur van jou leven.


Met welke klachten kan ik bij een haptotherapeut terecht?

Op de pagina "Haptotherapie en Coaching" vind je een overzicht van de indicaties voor haptotherapie en de redenen/klachten waarmee mensen zich bij een Haptotherapeut aanmelden.

Hoeveel behandeling zijn er nodig om van mijn klacht af te komen?
Dit is op voorhand moeilijk te zeggen. Ieder mens is een uniek wezen met zijn eigen unieke ervaringen in het leven. De intake bestaat veelal uit het gesprek, ervaringsoefeningen en aanraking. Op basis van de informatie we daar samen uit halen, evalueren wij ten eerste of we met elkaar verder gaan. En zo ja, formuleer jij met mijn begeleiding je ontwikkelvraag en daarbij voor jou passen doelen die je wilt bereiken. Dat biedt ons wat meer inzicht in hoelang de begeleiding in beslag zal nemen. Meer complexe vraagstukken vragen vanzelfsprekend meer tijd.

Wanneer men ziek is of iets mankeert, wil men daar over het algemeen zo snel mogelijk van af. Ziekte kan echter ook een signaal zijn om wat aan jezelf te doen. Zo kan een klacht iemand een mogelijkheid tot groei geven. Acceptatie van of het leren omgaan met een klacht of ziekte gaat aan de mogelijke groei vooraf. Wanneer er bijvoorbeeld geen evenwicht bestaat tussen iemands gevoel en verstand, tussen dat wat men moet / wil en kan, kunnen klachten ontstaan van lichamelijke en / of psychische aard, zoals spierverkrampingen, buikklachten, maagklachten, te hoge bloeddruk, hyperventilatie en andere nerveuze klachten, angst, onrust, slaapstoornissen. De specifieke wijze waarop men reageert is voor ieder mens uniek.

Moet ik mij uitkleden?

Ook binnen de haptonomie zijn er verschillende stromingen en bij sommige praktijken zal je gevraagd worden jezelf (deels) te ontkleden. Uiteraard is een aanraking op de blote huid nog directer dan met een laagje kleding ertussen. Bij ons in de praktijk zien we het ontkleden niet als noodzaak, maar kan het wel onderdeel zijn of worden van jouw persoonlijke hulpvraag, om toch op de blote huid aan te raken. Samenvattend: in de basis heb je binnen onze praktijk gewoon je kleding aan. Wel is het handig bij aanraking hele dikke truien of vesten even uit te doen, hier kun je rekening mee houden. Daarnaast kan het, in overleg, nuttig blijken om op de blote huid aan te raken.

Hoe zit het met de vergoeding voor haptotherapie?

Als je een vergoeding wilt voor haptotherapie kun je je hiervoor aanvullend verzekeren. Haptotherapie wordt gedeeltelijk vergoed uit de aanvullende verzekering onder de noemer complementaire zorg / alternatieve behandelwijzen / psychosociale zorg of alternatieve beweegzorg. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de aanvullende polis die je kiest. Meer informatie? Klik dan op de volgende link: https://www.hapto.nl/vergoeding-haptotherapie-2024/


Handige links:

Algemene voorwaarden

Betalingsvoorwaarden

Privacyverklaring

Klachtenregeling
Makkink | Prakijk voor Therapie & Coaching
Haptotherapie Woerden


De plek waar jouw gevoelsreis begint…